Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA STANICA SAMOBOR d.o.o. Samobor
Samobor, Katarine Zrinske 7
tel:
01 3360 171 
fax:
01 3327 350 
 
 
 
 
e-mail:
web: