Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o. Rijeka
Rijeka, Lukovići 11
tel:
051 227807 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
 
web: