Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA STANICA PRELOG d.o.o. Donja Dubrava
Donja Dubrava, Krbulja 17
tel:
040 688 936 
fax:
 
 
098 814 114 
 
 
e-mail:
 
web: