Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA STANICA PAKRAC d.o.o. Pakrac
Pakrac, Ulica križnog puta 8
tel:
034/412-889 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
 
web: