Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA STANICA OSIJEK d.o.o. Osijek
Osijek, Vinkovačka cesta b.b.
tel:
031/275-060 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
 
web: