Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA STANICA OMIŠ d.o.o. Omiš
Omiš, Obala gusara 6
tel:
021/861-129 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
 
web: