Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA STANICA-NOVA d.o.o. Novo Virje
Novo Virje, Drenovica 26
tel:
048 810033 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
 
web: