Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA d.o.o. Sokolovac
Sokolovac, Koprivnička 13
tel:
048 838067 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
 
web: