Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA STANICA KARLOVAC d.o.o. Karlovac
Karlovac, Braće Gojak 52
tel:
047/615-401 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
 
web: