Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC d.o.o. Molve
Molve, Trg kralja Tomislava 9
tel:
048 892 039 
fax:
 
 
091 1812 454 
 
 
e-mail:
 
web: