Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC d.o.o. Đurđevac
Đurđevac, Malinov trg 7
tel:
048/813-173 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
 
web: