Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA STANICA ĐAKOVO d.o.o. Đakovo
Đakovo, Kralja Tomislava 33
tel:
031/813-291 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
 
web: