Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA STANICA d.o.o. Vinkovci Gaboš
Gaboš, Jove Jovanovića Zmaja 43
tel:
032 393049 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
 
web: