Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA STANICA d.o.o. Desinić
Desinić, Stjepana Radića 1
tel:
049 343 194 
fax:
 
 
049 301 674 
 
 
e-mail:
 
web: