Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA STANICA BJELOVAR d.o.o. Patkovac
Bjelovar, Patkovac 30
tel:
043 882 144 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
 
web: