Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA STANICA BJELOVAR d.o.o. Nova Rača
Nova Rača, Dr.Matej Piškorić 14
tel:
043 886 034 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
 
web: