Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA AMBULANTA TIN d.o.o. Donji Kukuruzari
Donji Kukuruzari, Ilije Katičića 15
tel:
044 857 036 
fax:
044 857 038 
 
 
 
 
e-mail:
web: