Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA AMBULANTA-SPECIJALIZIRANA Korčula
Korčula, Hrvatske bratske zajednice 102
tel:
020 711751 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
 
web: