Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA AMBULANTA JUG d.o.o. Čakovec
Čakovec, Nikole Pavića 1
tel:
040 363 801 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
web: