Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA AMBULANTA AGROVETERINA d.o.o. Stari Jankovci
Stari Jankovci, F. Tuđmana 99
tel:
032/540-228 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
 
web: