Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


VETERINARSKA AMBULANTA »MR. MILANA HUSNJAKA« d.o.o. Klanjec
Klanjec, Lijepe naše 57
tel:
049 550 050 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
 
web: