Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


Karlovac
veterinari, veterinarske stanice i ambulante za životinje, kućne ljubimce, psi, mačke, kunići, ptice
Masarykova 9
Silvija Strahimira Kranjčevića 3
Senjska 38
Dr. Vatroslava Jagića 6
Braće Gojak 52
Trg Josipa Broza 2
Selce 33