Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. Bjelovar
Bjelovar, Jakova Gotovca 29
tel:
043/222-212 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
 
web: