Preporuka
kirurgija i unutarnje bolesti
kirurgija i ortopedija
oftamologija
nutricionizam (prehrana)
dijagnostika
dijagnostika
veći gradovi
A - ...


Đurđevac
veterinari, veterinarske stanice i ambulante za životinje, kućne ljubimce, psi, mačke, kunići, ptice
Kralja Tomislava 7
Malinov trg 7
Bana Jelačića 96